دانلود آهنگ کوروش یغمایی تو اینجا نبودی

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی تو اینجا نبودی

دانلود آهنگ کوروش یغمایی تو اینجا نبودی با کیفیت عالی 320

Kourosh Yaghmaei – You Weren’t Here

کوروش یغمایی تو اینجا نبودی

متن آهنگ کوروش یغمایی تو اینجا نبودی

ﺑﺎل ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻜﺴﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی

ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻨﺪه ﺷﻜﺴﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی

ﺧﻮاب ﺳﺘﺎره ﭘﺮﻳﺪ ﺗﻮ ﻧﺪﻳﺪی ﺗﻮ ﻧﺪﻳﺪی

ﭘﺸﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﺗﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ

روز ﻣﺮگ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻓﺼﻞ ﺑﻰ رﻧﮓ ﺟﺪاﻳﻰ

ﺑﺎد و ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﭼﻪ ﺧﻴﺎﻟﻰ

ﻣﺮدن و زﻧﺪه ﺷﺪن ﭼﻪ ﻣﺤﺎﻟﻰ

ﺑﻰ ﺗﻮ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺳﻜﻮت ﭼﻪ اﻣﻴﺪی ﭼﻪ اﻣﻴﺪی

ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ در دل ﻣﻦ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ

ﭘﺸﺖ دﻳﻮار ﺟﺪاﻳﻰ ﻣﻴﺸﻴﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﺎﻳﻰ


دانلود آهنگ با کیفیت 320


پخش آنلاین این آهنگ

دانلود آهنگ های کوروش یغمایی

موزیک های مرتبط کوروش یغمایی